Έναρξη Μαθημάτων Ενσωματωμένα Συστήματα και Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης

Ενημερώνω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν κανονικά και σύμφωνα με το πρόγραμμα τα μαθήματα Ενσωματωμένα Συστήματα και Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στα εργαστήρια μέσα από το σύστημα courses.cs.ihu.gr και να συμμετέχουν κανονικά στο πρώτο μάθημα όπου θα γίνει και ο διαχωρισμός σε ομάδες.
Ο διδάσκων