ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι κανόνες εξετάσεων για τα εν λόγω μαθήματα έχουν αναρτηθεί στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων στην ασύγχρονη εκπαίδευση.
Για τον έλεγχο της ετοιμότητας των συστημάτων σας θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εξέταση το Σάββατο 5/9 και ώρα 19:00 λεπτομέρειες για την οποία θα δείτε μέσα στο αρχείο με τους κανόνες εξέτασης.
Κ.Ράντος