ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μετά την μεταφορά των εργαστηρίων της Πέμπτης την Τρίτη και την εγγραφή νέων φοιτητών προκύπτουν οι νέες εργαστηριακές ομάδες τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να επιβεβαιώσουν την ομάδα στην οποία ανήκουν.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εργαστηρίων κάθε ομάδας θα είναι οι ακόλουθες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΕΣ Ε1 ΕΩΣ Ε9 ΟΜΑΔΕΣ Ε10, Ε11
11/10/2016 11/10/2016
25/10/2016 1/11/2016
8/11/2016 15/11/2016
22/11/2016 29/11/2016
6/12/2016 13/12/2016
20/12/2016 10/1/2017
17/1/2017 17/1/2017