Έναρξη Μαθημάτων Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 19/10/2016 στην Αίθουσα Α2.