ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) – Μάθημα στις 14/4/2020

Την Μεγάλη Τρίτη 14/4/2020 θα πραγματοποιηθεί κανονικά το μάθημα εξ αποστάσεως με χρήση του εργαλείου Google Meet στις 14:00.

Το link για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα θα βρίσκεται αναρτημένο στην ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ο διδάσκων