Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Εξέταση Θεωρίας

Ως εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (Θ) ορίζεται όλη η διεξαχθείσα σύμφωνα και με το υλικό που έχει ανέβει στην ασύγχρονη.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις.

Ο διδάσκων του μαθήματος