Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο

Την Τετάρτη 27/02 θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα των ΟΜΑΔΩΝ Α.
Την επόμενη Τετάρτη 06/03 θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα των ΟΜΑΔΩΝ Β.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους -ολόκληρο το εξάμηνο- Τετράδιο και Στυλό.