Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Παρακαλώ ενημερωθείτε για τις μικρές αλλαγές που υπάρχουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019.

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ