Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο- Δήλωση Εργαστηριακής Ομα΄δας

Αγαπητοί φοιτητές.

Από την Υπηρεσία – Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (https://courses.cs.ihu.gr) μπορείτε να δηλώσετε την μοναδική ομάδα(τμήμα) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Μόνον οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει ανεπιτυχώς το εργαστήριο με βάθμο < 5 μπορούν να δηλώσουν το τμήμα τελική εξέταση (το τμήμα αυτό δεν έχει παρακολούθηση). Φοιτητές που είχαν κοπεί με απουσίες ή δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο δεν μπορούν να δηλώσουν το τμήμα τελική εξέταση.

Με εκτίμηση,
Β. Τσουκαλάς