Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο

Το πρώτο εργαστηριακό μάθημα θα ξεκινήσει για την Ομάδες Α στις 26/02/2020 στις 8:15, ενώ για την Ομάδες Β στις 4/03/2020 στις 8:15.
Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ έχουν τοποθετηθεί στην Ομάδα Β. Μπορούν να μπούν στην πλατφόρμα και να επαληθεύσουν σε πιο τμήμα βρίσκονται.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τετράδιο και στυλό.