ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα γίνουν από 24/2/2020 μέχρι 8/3/2020.
Θα πρέπει να δηλώσετε με ιδιαίτερη προσοχή τόσο τις θεωρίες όσο και τα εργαστήρια που θέλετε να παρακολουθήσετε για να μπορείτε να πάρετε τόσο βιβλία όσο και να εξετασθείτε και να βαθμολογηθείτε στο μάθημα που θέλετε.
Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί Αποστολή για να καταχωρηθεί η δήλωσή σας στη Γραμματεία.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν τη δήλωσή τους τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την Αποστολή της δήλωσής τους.
Μετά το πέρας της περιόδου δηλώσεων να εκτυπώνετε τη δήλωσή σας
Προσοχή δεν γίνονται δεκτές από το σύστημα οι δηλώσεις που δεν στέλνονται από σταθερό υπολογιστή.