Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Εξέταση Σεπτεμβρίου

Η προφορική εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων την 4/9/2020.
Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση του Zoom μέσω του συνδέσμου και με βάση το παρακάτω πρόγραμμα.
Για την είσοδο στο Zoom απαιτείται η χρήση του κωδικού Passcode: 499371.

.