Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη (Ε) – Εγγραφή σε ομάδα εργαστηρίου

Η εγγραφή σε ομάδα για το εργαστήριο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://goo.gl/forms/RgzYd7dnqS.

Προβλέπονται 4 εργαστηριακά τμήματα ίσου πλήθους φοιτητών/φοιτητριών το καθένα.

Ο Διδάσκων Καθηγητής,

Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος