Εργαστηριακά τμήματα μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Εργαστηριακά τμήματα μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Η θεωρία του εργαστηρίου διδάσκεται κάθε Πέμπτη 11:00 – 12:00 στο Αμφιθέατρο Α2.

Το εργαστήριο του μαθήματος διδάσκεται κάθε Πέμπτη 12:00 – 16:00 στο Εργαστήριο Windows-II του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

Οι καταστάσεις των εργαστηριακών τμημάτων ακουλουθούν.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος