Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη – Δηλώσεις Εργαστηρίου

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη» να δηλώσουν το τμήμα που επιθυμούν μέσω της πλατφόρμας courses.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20/10/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.