ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η υποβολή αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για τις παροχές σίτισης και στέγασης των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από:

Παρασκευή 15/09/2017 έως Παρασκευή 13/10/2017

Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Οι αιτήσεις με τα πλήρη δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας καθημερινά 9:00-14:00 (ισόγειο Φοιτητικής Εστίας Φ1).ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πληροφορίες: Όλγα Βεργοπούλου
Τηλ. 2510 462361 Καβάλα, 12-09-2017

Η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων πραγματοποιείται:

Αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης

Από πληρεξούσιο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τόσο στην αίτηση όσο και στην υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα

Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τόσο στην αίτηση όσο και στην υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας
Συγκρότημα Αγίου Λουκά
65404 Καβάλα