ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι επιτυχόντες/ουσες των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους (έως τις 14.9.2017) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (αυτοπροσώπως – με εξουσιοδοτημένο άτομο -ταχυδρομικά courier)
1.Eκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο.
3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για αγόρια)
5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Η διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους θα γίνει από 18-09-2017 μέχρι 06-10 -2017.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ MHXANIKΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2510462147, 2510462341
Η Γραμματεία αφού προβεί στον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας σύμφωνα με τις καταστάσεις των εγεγγραμένων φοιτητών , που θα σταλούν από το Υπουργείο Παιδείας, θα μπορεί να παραδώσει στον φοιτητή Βεβαίωση Σπουδών και οποιοδήποτε άλλο Πιστοποιητικό.
Επίσης  θα  δοθεί  στον φοιτητή  ο φοιτητικός  Κωδικός με  τον  οποίο  ο σπουδαστής  θα έχει πρόσβαση στο  ατομικό  του Μητρώο. Ο Κωδικός  αυτός είναι  αυστηρά προσωπικός  θα  σταλεί στο  προσωπικό e-mai του φοιτητή που δήλωσε  κατά την  ηλεκτρονική του  εγγραφή.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές σε θέματα σπουδών τους από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τη Γραμματεία.( Θα βγει ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα για αυτό το θέμα.