Υποβολή Δηλώσεων

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες
κατόπιν ερωτημάτων σας τηλεφωνικά και με email, σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες για την υποβολή δηλώσεων θ ανακοινωθούν εκ νέου όταν επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής