Αναβολή μαθήματος – Αρχιτεκτονική Νεφών/Τηλεματική

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα «Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ» και τα μαθήματα «Τηλεματική και Ευρυζωνικά Δίκτυα» ότι οι αυριανές παραδόσεις (19/11) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγο προβλήματος υγείας του διδάσκοντα. Η ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών θα βγει τις επόμενες ημέρες στο forum ανακοινώσεων του κάθε μαθήματος στο moodle.