Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (Εργαστήριο)

Για τους φοιτητές που δεν μπόρεσαν να είναι στην πρώτη online συνάντηση που έγινε στις 21/5/2020, ενημερώνω ότι η 4η εργαστηριακή άσκηση θα γίνει το Σάββατο 23/5/2020 στις 18:00 μέσω της πλατφόρμας zoom. Θα πρέπει να έχετε μελετήσει το θεωρητικό μέρος της άσκησης, καθώς επίσης να εξοικειωθείτε στο χειρισμό του Pspice. Για να συνδεθείτε, θα βρείτε το link στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση (αυτό ισχύει για όλους). Στην Ασύγχρονη επίσης θα βρίσκετε, ότι κρίνεται επιπλέον απαραίτητο για κάθε τρέχουσα εργαστηριακή άσκηση.