ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των εργασιών στα πλαίσια του μάθήματος «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού» θα γίνει online με τη βοήθεια της πλατφόρμας ZOOM την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ. και θα συνεχιστούν μέχρι να παρουσιαστούν όλες οι εργασίες. Η αποστολή του σχετικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στις Οδηγίες Ανάληψης και Ολοκλήρωσης Θέματος (ιστοσελίδα μαθήματος) θα γίνει με e-mail ή μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ την ίδια ημέρα.

Παρακαλούνται οι Project Manager των Ομάδων να δηλώσουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι και τις 1/6) την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν και να καταθέσουν το σχετικό υλικό. Επίσης τα μέλη όλων των ομάδων να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα σύνδεσής, επικοινωνίας και παρουσίασης του τμήματος της εργασίας που ανέλαβαν στο ZOOM.

Ο Διδάσκων