«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» – Τρόπος Εξέτασης

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» – Τρόπος Εξέτασης

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» θα αξιολογηθούν μέσω παράδοσης ομαδικής εργασίας και προφορικής εξέτασης.
Δεν θα υπάρξει γραπτή εξέταση, ούτε στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, ούτε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου.
Όσοι φοιτητές, του νέου ή του παλαιού προγράμματος σπουδών, επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, θα πρέπει να σχηματίσουν ομάδα τριών (3) ατόμων και να απευθυνθούν στο διδάσκοντα, Γιάννη Τσιμπερίδη (tsimperidis@cs.ihu.gr), το αργότερο μέχρι και τις 31/10/2023.