«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ομαδικών Εργασιών

Την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 18:00-21:00 θα παρουσιάσουν το 1ο μέρος της ομαδικής εργασίας οι Ομάδες #01 έως και #13, και την Παρασκευή 29/03/2019 και ώρα 18:00-21:00 οι Ομάδες #14 έως και #26, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα της Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.