ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προς τους φοιτητές του Τμήματος
Λόγου κάποιου τεχνικού προβλήματος δεν μπορείτε να δηλώσετε τα συγγράμματα του εαρινού εξαμήνου, θα ημερωθείτε πότε το πρόβλημα θα ληθεί και θα μπορείτε να κάνετε δηλώσεις συγγραμμάτων.