«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Εργασιών (29/05/2019)

«Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», Παρουσίαση-Εξέταση Εργασιών (29/05/2019)

Το πρόγραμμα παρουσίασης-εξέτασης ομαδικών εργασιών, της Τετάρτης 29/05/2019, έχει ως εξής:

Ομάδα Ώρα
#02 18:00-18:25
#10 18:25-18:50
#12 18:50-19:10
#14 19:10-19:30
#20 19:30-19:50

Οι συμμετέχοντες στις Ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο παρουσίασης-εξέτασης (Αίθουσα Α2) τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης.