ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί φοιτητές του μαθήματος,

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης οι οδηγίες διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων.

Καλή Επιτυχία!