7 (Μηχανικών Πληροφορικής) Ρομποτική – Ανακοίνωση

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 7
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ, Γενικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Δευτέρα 30 /08 /2021, ώρες 16:00 – 19:00.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom.

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:
Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.