Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Προφορική Εξέταση

Σας ενημερώνω πως η προφορική εξέταση που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 21/09 δεν θα πραγματοποιηθεί.