Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εξεταστική ΕΑΡ – Προφορική Εξέταση

Σας ενημερώνω πως η προφορική εξέταση που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 09/07 δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε και θα αναπληρωθεί.