Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εργασία Μέρος Γ

Δίδεται παράταση στο Γ” Μέρος της Εργασίας μέχρι το Σάββατο 20.06.2020 .

Ενημερώνω τους φοιτητές του μαθήματος πως το bonus θα δοθεί μόνο σε όσους έχουν δουλέψει σωστά και τα Α Β Γ μέρη της εργασίας και εφόσον έχουν πιάσει με την αξία τους τουλάχιστον τη βάση στο γραπτό της εξεταστικής. Συνεπώς πρόκειται για bonus αριστείας.

Στην εξεταστική επίσης υπενθυμίζω πως 3 από τις 7 μονάδες θα αφορούν θεματική ενότητα της PL/SQL (1 Procedure, 1 Function και 1 Trigger με τα συνοδευτικά τους anonymous blocks που θα δείχνουν την χρήση των ανωτέρω).

Με εκτίμηση,
Β. Τσουκαλάς