ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται ότι όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος έχουν δηλώσει το μάθημα Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 στην ηλεκτρονική γραμματεία και θα συμμετάσχουν στην τελική εξέταση (έχουν δηλαδή επιπλέον συναινέσει με τους γενικούς κανόνες εξετάσεων από απόσταση στην πλατφόρμα Διαχείρισης ομάδων μαθημάτων (courses)), μπορούν να δουν τους γενικούς κανόνες και τις οδηγίες καθώς και τους επιμέρους κανόνες και οδηγίες για το μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle στο μάθημα Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού.

Επίσης την Τετάρτη 17/6/2020 στις 17:00 για μία ώρα περίπου θα γίνει μία δοκιμή εξέτασης.

Ο Διδάσκων