ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – Β” ΜΕΡΟΣ

Σας ενημερώνω πως έγινε μια μικρή τροποποίηση στην εκφώνηση του Β” Μέρους της εργασίας.
Μπορείτε να δείτε στην ασύγχρονη εκπαίδευση το ενημερωμένο pdf.