εργαστήριο Τεχνικές Προγραμματισμού 1/5/2020

εργαστήριο Τεχνικές Προγραμματισμού 1/5/2020

Το εργαστήριο Τεχνικών Προγραμματισμού της 1/5/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί λογω της αργίας της Πρωτομαγιάς.