Εξετάσεις στον Προγραμματισμό του ΠΙ

Εξετάσεις στον Προγραμματισμό του ΠΙ

Το μάθημα Προγραμματισμός του ΠΙ εξετάζεται με εργασία. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με μέγιστο μέγεθος ομάδας τα 4 άτομα. Η εργασία εξετάζεται στα πλαίσια των ασκήσεων Πράξης. Όσοι σπουδαστές δεν παρακολουθούν αιτιολογημένα τις παραδόσεις θα προσέλθουν με τις εργασίες τους στις 24/5 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα Α1 προκειμένου να εξεταστούν.

Η εργασία συνίσταται στην κατασκευή ενός ιστοχώρου. Το θέμα του ιστοχώρου μπορείτε να επιλέξετε κατά βούληση. Εναλλακτικά μπορείτε να κατασκευάσετε την προσωπική σας ιστοσελίδα. Υποχρεωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε HTML και CSS και προαιρετικά javascript, css ή/και άλλες σχετικές τεχνολογίες.