Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Οι εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη γίνονται με μια σειρά εργασιών. Οι εργασίες δημοσιεύονται στον χώρο ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οι σπουδαστές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το μάθημα μπορούν να προσέλθουν για εξέταση στις 23/5, 9:15 πμ στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων.