Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Εξετάσεις στον Προγραμματισμό Διεπαφής Χρήστη

Οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην πρώτη ομάδα ασκήσεων πράξης θα προσέλθουν για να εξεταστούν στην 2η εργασία στις 9 Μαΐου, οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στην δεύτερη ομάδα θα προσέλθουν στις 16 Μαΐου και όσοι σπουδαστές δεν παρακολούθησαν το μάθημα λόγω δικαιολογημένου κολλήματος θα προσέλθουν στις 23 Μαΐου.

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο εργαστήριο Υπολογιστικών συστημάτων. Ώρα προσέλευσης 9:15 πμ.