Εξετάσεις στην Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εξετάσεις στην Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Η εξέταση θα διενεργηθεί με Safe Exam Browser στην σελίδα του μαθήματος ασύγχρονη https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/ όπου μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες οδηγίες.