«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Συναντήσεις μετά τις Διακοπές

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Συναντήσεις μετά τις Διακοπές

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 08/01/2021, και την Παρασκευή 15/01/2021, θα λάβουν χώρα οι δύο τελευταίες συναντήσεις για το μάθημα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με αντικείμενο την ολοκλήρωση της θεωρίας των μιγαδικών συναρτήσεων και ασκήσεις επανάληψης επί της διδαχθείσας ύλης.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος.