Εξέταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Η εξέταση των Πληροφοριακών Συστήματων Διοίκησης θα γίνει κανονικά την 1/2/2021 στον σύνδεσμο ZOOM https://zoom.us/j/93407577547 στον οποίο λαμβάναν χώρα και τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.