Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Εξέταση εργαστηρίου

Οδηγίες για την εξέταση του εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση, στις «Ανακοινώσεις εργαστηρίου»