ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για το μάθημα «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων βασιζομένων σε μικροεπεξεργαστές»

Το αρχείο με τους κωδικούς για την αξιολόγηση του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο moodle.