Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων – Ομάδες – Έναρξη

• Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ξεκινάει την Τετάρτη 21/2/18.
• Καλούνται οι φοιτητές ΜΟΝΟ του Β εξαμήνου, να προσέλθουν στο χώρο του εργαστηρίου την Τρίτη 20/2/18 και ώρα 08:15, να δηλώσουν την εργαστηριακή τους ομάδα.
• Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου φοιτητή, αυτός θα τοποθετηθεί σε ομάδα όπου υπάρχει κενή θέση.
• Δηλώσεις μέσω άλλων φοιτητών ή μέσω e-mail, δεν γίνονται δεκτές.
• Οι παλαιότεροι φοιτητές δηλώνουν το εργαστήριο μόνο στη γραμματεία.