Δηλώσεις εργαστηρίου «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου»

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα καλούνται να δηλώσουν και το εργαστηριακό τμήμα στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, στην παρακάτω φόρμα, μέχρι και τις 22/2.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους φοιτητές που θα δηλώσουν κάποιο τμήμα αλλά τελικά ΔΕΝ προσέλθουν για να παρακολουθήσουν, θα υπάρξουν συνέπειες, καθώς δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στη διαμόρφωση των τμημάτων και κατά συνέπεια και στους συναδέλφους τους.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://goo.gl/forms/d9wAYf806rqb0Tm03

Κ.Ράντος