Εργαστήριο – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Το εργαστηριακό μάθημα στις 20/11/19 αναβάλλεται, λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας. Σε περίπτωση που δε καλυφθεί η απαιτούμενη ύλη, η αναπλήρωση του θα γίνει την εβδομάδα πριν την εξεταστική περίοδο.