Εργαστήρια Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εργαστήρια Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Διαμορφώθηκαν 7 τμήματα εργαστηρίων αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή απο 11 πμ έως 6μμ. Οι σπουδαστές κατανεμήθηκαν στα εργαστήρια αφού λήφθηκαν κατά το δυνατό οι προτιμήσεις τους. Αλλαγή σε τμήμα μπορεί να γίνει μόνο με αμοιβαία μεταγραφή. Όσοι σπουδαστές δεν έχουν εγγραφεί σε κανένα τμήμα, να προσέλθουν την Παρασκευή 16/10 για να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν.