Επιστημονικός Υπολογισμός (εργαστήριο)

Το εργαστηριακό μάθημα αφορά μόνο τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου και όσους φοιτητές δεν είχαν δηλώσει ποτέ το μάθημα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα εξεταστούν μόνο στο μάθημα της θεωρίας όπως ήταν και όταν το δήλωσαν για πρώτη φορά. Συνεπώς, λόγω αυτής της αλλαγής θα πρέπει να γίνουν εκ νέου οι δηλώσεις για τις ομάδες του εργαστηρίου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει πάλι το απόγευμα στις 18:00.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη 8/9 για τις ομάδες Ε1 και Ε2 και την Πέμπτη 10/9 για τις ομάδες Ε3-Ε4-Ε5-Ε6
Αν υπάρξουν πλεονάζοντες θα έρθουν στο εργαστήριο την Τρίτη 8/10 στις 17:00 για να μπουν σε ομάδες