Επιστημονικός Υπολογισμός Εργαστήριο (ομάδες Τρίτης Ε1 και Ε2) – NEO

Την Τρίτη 15/10/19 το εργαστήριο για τις ομάδες Ε1 και Ε2 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Δευτέρα 21/10/19 και τις ώρες:
Ε1 09:00-11:00
Ε2 11:00-13:00

Επίσης από τις 22/10 και μετά, το εργαστήριο θα γίνεται κάθε Τρίτη στις ώρες:

Ε1 14:00-16:00
Ε2 16:00-18:00