Ενημέρωση Μαθήματος Ψηφιακά Συστήματα (Θεωρία – Εργαστήριο)

Αύριο, Τρίτη 2-10-2018 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα Θεωρίας και Εργαστηρίων για το Μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα».

Τα τμήματα των εργαστηρίων είναι σύμφωνα με την κατανομή που μπορείτε να δείτε στο συνοδευτικό αρχείο.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν στις ώρες που αναφέρονται στην ανακοίνωση.