Δηλώσεις ομάδας εργαστηρίου Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό να δηλώσουν την επιθυμητή ομάδα παρακολούθησης μέσω της ακόλουθης φόρμας δήλωσης ομάδας το αργότερο έως και την Κυριακή 7/10/2018.

Προσοχή

  • κάθε εκπαιδευόμενος/η έχει δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο μία φορά τη φόρμα. Όσοι έχουν πολλαπλές δηλώσεις ακυρώνεται η δήλωση ομάδας και θα τοποθετηθούν από τους καθηγητές του μαθήματος σε όποια ομάδα υπάρχει κενό.
  • η συμπλήρωση των πεδίων να γίνει με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
  • οι δηλώσεις προτίμησης δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ωστόσο θα γίνει προσπάθεια από τους διδάσκοντες να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις των φοιτητών. Τα τελικά τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 8/10/2018

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα μπορείτε να στείλετε email στο kazanidis@teiemt.gr

 

Οι καθηγητές του μαθήματος