Ενημέρωση για τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες

Αγαπητοί σπουδαστές, στη σελίδα του μαθήματος στο moodle μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες διεξαγωγής της εξέτασης για το μάθημα Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες.
Παρακαλώ όπως φροντίσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία δήλωσης συναίνεσης για τη συμμετοχή στην εξέταση.
Καλή επιτυχία!

Γιώργος Ιωάννου